Adres PACZKI:

ul. Zgierska 42A Łódź

email: biuro@paczkacentrumartystyczne.pl
Informacje telefonicznie: 535 169 709
Zarząd: 504 980 834